kody pkd kultura biblioteki muzea

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd kultura, rozrywka » kody pkd kultura biblioteki muzea

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje:

– działalność bibliotek i archiwów,

– działalność wszystkich rodzajów muzeów,

– działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych,

– działalność związaną z ochroną miejsc historycznych,

– działalność rezerwatów przyrody,

– utrzymywanie i ochronę obiektów wystawienniczych, miejsc i cudów natury o znaczeniu historycznym, kulturalnym lub edukacyjnym (np. miejsca na liście światowego dziedzictwa UNESCO itp.).

Dział ten nie obejmuje działalności związanej ze sportem, rozrywką i rekreacją, tj. działalności parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93.

kody pkd Podklasa 91.01.A obejmuje:

– dokumentacyjną i informacyjną działalność bibliotek wszystkich rodzajów, czytelni, pomieszczeń do odsłuchiwania i oglądania, świadczoną dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie:

* gromadzenie zbiorów

* katalogowanie zbiorów,

* wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,

* wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp.,

– przechowywanie zdjęć i filmów przez biblioteki i usługi z tym związane.

kody pkd Podklasa 91.01.B obejmuje dokumentacyjną i informacyjną działalność archiwów publicznych świadczona dla ogółu społeczeństwa lub specjalnych grup odbiorców, takich jak: studenci, naukowcy, nauczyciele, członkowie oraz działalność archiwów rządowych:

– gromadzenie zbiorów,

– katalogowanie zbiorów,

– wypożyczanie i przechowywanie książek, map, periodyków, filmów, płyt, taśm, prac artystycznych itp.,

– wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów itp. Podklasa ta nie obejmuje archiwizacji i niszczenia dokumentów wykonywanych na zlecenie, sklasyfikowanej w 82.19.Z.

kody pkd Podklasa 91.02.Z obejmuje działalność muzeów wszystkich rodzajów, takich jak: – muzea sztuki, biżuterii, mebli, strojów, ceramiki, srebra stołowego,

– muzea historii naturalnej, nauki i techniki, historyczne, włączając muzea wojskowe i izby pamięci,

– pozostałe muzea wyspecjalizowane,

– muzea na wolnym powietrzu.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności handlowych galerii sztuki, sklasyfikowanej w 47.78.Z,

– renowacji dzieł sztuki i obiektów muzealnych, sklasyfikowanej w 90.03.Z,

– działalności archiwów i bibliotek, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B.

kody pkd Podklasa 91.03.Z obejmuje konserwację i ochronę miejsc i budynków zabytkowych i historycznych oraz zabytkowych obiektów ruchomych.

Podklasa ta nie obejmuje:

– prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie archeologii i historii, sklasyfikowanego w 72.20.Z,

– renowacji i restauracji miejsc i budynków historycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach Sekcji F.

kody pkd Podklasa 91.04.Z obejmuje:

– działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych, włączając ogrody zoologiczne dla dzieci,

– działalność rezerwatów przyrody, włączając ochronę dzikiej przyrody itd.

Podklasa ta nie obejmuje działalności związanej z zagospodarowaniem terenów zieleni, sklasyfikowanej w 81.30.Z.

 


 

kody pkd R.91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

91.01.A  Działalność bibliotek

91.01.B  Działalność archiwów

91.02.Z  Działalność muzeów

91.03.Z  Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

91.04.Z  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

Komentarze zablokowano.