kody pkd obiekty kluby sportowe

Home » kody pkd wyszukiwarka » pkd kultura, rozrywka » kody pkd obiekty kluby sportowe

objaśnienia kody pkd

Dział ten obejmuje działalność w zakresie rekreacji, rozrywki i sportu, z wyłączeniem działalności muzeów, ochrony miejsc historycznych, działalności ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz rezerwatów przyrody, działalności w zakresie gier losowych i zakładów wzajemnych.

Dział ten nie obejmuje działalności związanej z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej, takiej jak: produkcja przedstawień teatralnych na żywo, koncertów, przedstawień operowych, baletowych i pozostałych produkcji scenicznych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 90.

kody pkd Grupa 93.1 obejmuje:

– prowadzenie obiektów sportowych,

– działalność drużyn i klubów sportowych oraz niezależnych sportowców biorących udział głównie w imprezach sportowych na żywo przed publicznością,

– działalność właścicieli samochodów wyścigowych, psów, koni itd. biorących udział w wyścigach, polegającą przede wszystkim na wystawianiu ich na wyścigach lub innych imprezach sportowych,

– działalność trenerów sportowych świadczących specjalistyczne usługi dla uczestników imprez i zawodów sportowych,

– działalność związaną z prowadzeniem hal sportowych i stadionów,

– pozostałą działalność w zakresie organizowania, promowania i zarządzania imprezami sportowymi, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

kody pkd Podklasa 93.11.Z obejmuje:

– działalność obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (otwartych, zamkniętych lub zadaszonych, z miejscami siedzącymi dla widzów lub bez, tj.:

* stadiony do gry w piłkę nożną,

* stadiony do gry w krykieta, rugby,

* tory wyścigowe dla samochodów, psów, koni,

* baseny,

* stadiony lekkoatletyczne,

* hale i stadiony przeznaczone dla sportów zimowych, włączając hale do gry w hokeja,

* hale bokserskie,

* pola golfowe,

* tory do gry w kręgle,

* pozostałe obiekty sportowe

– organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych obiektów sportowych,

– zarządzanie i zapewnienie pracowników do obsługi tych obiektów. Podklasa ta nie obejmuje:

– obsługi wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,

– wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, sklasyfikowanej w 93.13.Z,

– działalności związanej z prowadzeniem parków i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

kody pkd Podklasa 93.12.Z obejmuje działalność klubów sportowych zawodowych lub amatorskich, takich jak:

– kluby piłkarskie,

– kluby pływackie,

– kluby bokserskie,

– kluby lekkoatletyczne,

– kluby strzeleckie,

– kluby sportów zimowych,

– kluby golfowe,

– kluby kręglarskie,

– kluby szachowe itd.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

– działalności obiektów sportowych, sklasyfikowanej w 93.11.Z,

– organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów we własnych, otwartych lub zamkniętych obiektach sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z.

kody pkd Podklasa 93.13.Z obejmuje działalność centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce. Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności indywidualnych nauczycieli, trenerów, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

– działalności usługowej łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, sklasyfikowanej w 96.04.Z.

kody pkd Podklasa 93.19.Z obejmuje:

– działalność producentów i sponsorów wydarzeń sportowych, w obiektach lub poza nimi,

– działalność indywidualnych sportowców, sędziów, chronometrażystów itd.,

– działalność związaną z organizacją lig sportowych,

– działalność związaną z promocją imprez sportowych,

– działalność przewodników górskich,

– działalność stajni wyścigowych, ośrodków hodowli i tresury psów wyścigowych,

– działalność wspomagającą łowiectwo i wędkarstwo sportowe lub rekreacyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

– wypożyczania sprzętu sportowego, sklasyfikowanego w 77.21.Z,

– działalności szkół sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

– działalności instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, sklasyfikowanej w 85.51.Z,

– organizowania i przeprowadzania imprez sportowych dla sportowców zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych lub nie, obiektów sportowych, sklasyfikowanego w 93.11.Z,

– działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.Z.

kody pkd Grupa 93.2 obejmuje jednostki, które prowadzą obiekty lub świadczą usługi w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych swoich klientów. Obejmuje ona organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny i inne imprezy rekreacyjne. Grupa ta nie obejmuje działalności sportowej oraz działalności związanej z wystawianiem sztuk dramatycznych, musicali oraz pozostałej działalności artystycznej.

kody pkd Podklasa 93.21.Z obejmuje:

– działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,

– organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe.

kody pkd Podklasa 93.29.Z obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną, gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:

– eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,

– działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),

– transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,

– obsługa stoków narciarskich,

– wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część obiektu rekreacyjnego,

– działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym

– działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków, itd.

– działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),

– działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, w obiektach lub poza nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,

– rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z,

– wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 55.30.Z,

– działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z,

– serwowania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z,

– działalności grup teatralnych i cyrkowych, sklasyfikowanej w 90.01.Z.


kody pkd R.93.1 Działalność związana ze sportem

93.11.Z  Działalność obiektów sportowych

93.12.Z  Działalność klubów sportowych

93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem

kody pkd R.93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.21.Z  Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Komentarze zablokowano.