terminy składania deklaracji PIT w 2016

Home » warto wiedzieć » terminy składania deklaracji PIT w 2016

 

 

PIT 2016 – kluczowe daty składania deklaracji rocznych

31 stycznia 2016

PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)

PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)

28 lutego 2016

PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)

PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

30 kwietnia 2016

PIT 36 (za działalność gospodarczą)

PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)

PIT-36 i PIT-36L  pobież formularze

PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)

PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)

PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

 

Komentarze zablokowano.