umowa zlecenie od 1 stycznia 2016

Home » warto wiedzieć » umowa zlecenie od 1 stycznia 2016

Od 1 stycznia 2016 roku zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831), zgodnie z którą płatnik będzie zobowiązany płacić ZUS od umowy zlecenie do poziomu minimalnej płacy.

Obowiązkiem ubezpieczenia nadal objęta będzie pierwsza umowa. Jeśli jednak podstawa wymiaru składek wynikająca z umowy zlecenie będzie niższa od 1.850 zł, to kolejna umowa także będzie podlegać ZUS. Kwota 1850 to minimalna płaca obowiązująca w 2016 roku.

Na przykład, jeśli będą dwie umowy zlecenie na kwotę 1.700 zł to każda będzie ozusowana (po całości), dopiero trzecia, niezależnie od kwoty będzie zwolniona, bo suma dwóch pierwszych przekroczyła 1.850 zł.

Pozostaje niezmieniony przepis, że umowa o pracę, gdzie podstawa ubezpieczenia to również 1.850  – powoduje zwolnienie ze składek emer.-rent umowy zlecenia.

 

Komentarze zablokowano.