zmiana formy opodatkowania

Home » warto wiedzieć » zmiana formy opodatkowania

 

 

Tylko do 20 stycznia można składać wnioski o zmianę formy opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej.

W zależności od wybranej formy opodatkowania, zmiana wymaga złożenia do Urzędu Skarbowego jednego z następujących dokumentów:

  • Oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
  • Wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).
  • Oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym.
  • Zawiadomienia o rezygnacji z opodatkowania podatkiem liniowym (w takim wypadku podatnik będzie korzystał z opodatkowania według skali podatkowej).

W przypadku karty podatkowej możliwe jest zrzeczenie się tej formy opodatkowania także w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku należy dopełnić formalności w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji ustalającej bądź zmieniającej wysokość karty podatkowej.

Jeśli chcesz w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowej formy opodatkowania, nie ma potrzeby składania oświadczenia lub wniosku ponownie.

Osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą mogą zgłosić zmianę formy opodatkowania do Urzędu Skarbowego za pośrednictwem CEIDG. W tym celu należy wypełnić wniosek o zmianę wpisu, a w przypadku wyboru karty podatkowej, dołączyć formularz PIT-16.

 

Komentarze zablokowano.